۱۳۹۲/۷/۱

عقابان هندوکش شاهین آسمایی را متوقف کرد


شاهین آسمایی و عقابان هندوکش امروز در یک مصاف تکراری به مصاف هم رفتند. این دو تیم در بازی اول این فصل با هم روبرو شدند که آن مسابقه 3-1 به نفع شاهین آسمایی تمام شد. اما به سبب استفاده از بازیکن غیر قانونی، نتیجه آن مسابقه باطل شد و تصمیم گرفته شد تا این مسابقه بدون تماشاچی و بدون پخش تلویزیونی تکرار شود. 

در این دیدار، حشمت الله بارکزی در دقیقه 3 برای شاهین شاهین آسمایی گل زد و در دقیقه 16 مبین رسولی از عقابان هندوکش پاسخ شاهین آسمایی را داد. بعد از این مسابقه، شاهین آسمایی بعد از 2 مسابقه 4 امتیازی شد و عقابان هندوکش نیز بعد از 3 بازی 7 امتیازی شد. عقابان هندوکش با کسب این نتیجه به مرحله نیمه نهایی راه یافته است. اما شاهین آسمایی باید مسابقه آخر این گروه با اباسین سپین را نبازد تا به مرحله نیمه نهایی راه پیدا نماید. 

مسابقه جمعه آینده میان شاهین آسمایی و اباسین سپی در تعیین سرگروه نیز مهم است. سرگروه در مرحله نیمه نهایی با سیمرغ البرز مواجه خواهد شد و تیم دوم با طوفان هریرود بخت آزمایی خواهد کرد. به خاطر سرگروه شدن، شاهین آسمایی مجبور است با تفاوت حداقل چهار گل اباسین سپی را شکست دهد.

۱ نظر:

 1. دور نیمه نهایی را اینگونه پیشبینی میکنم

  عقابان هندوکش-- -سیمرغ البرز
  برنده بازی 70 فیصد سیمرغ البرز و 30 فیصد عقابان هندوکش

  طوفان هریرود---شاهین آسمایی
  برنده بازی 60 فیصد طوفان هریرود و 40 فیصد شاهین آسمایی

  آیا فاینل سال پار تکرار خواهد شد؟
  سیمرغ البرز در برابر طوفان هریرود

  پاسخحذف