۱۳۹۳/۲/۱۶

رسوایی در آمادگی تیم ملی برای مسابقات جام چلنج، بازیکنان به کابل می آیند


رسوایی و مدیریت ضعیف در فدراسیون فوتبال ضربه بزرگی به آمادگی های تیم ملی در مسابقات جام چلنج آسیا زده است. 

تیم ملی فوتبال کشور که روز یکشنبه در یک مسابقه دوستانه به مصاف تیم تاجیکستان رفت و مسابقه را 1-0 به تیم حریف واگذار کرد، قرار بود امشب به کویت سفر نماید. با این حال، تنها بازیکنان مستقر در خارج از کشور می توانند امشب به کویت سفر نمایند. 

بازیکنان داخل کشور هیچ کدام نتوانسته اند ویزای کویت را دریافت نمایند و باید فردا شب به کابل سفر نمایند. کشور کویت در کابل سفارت ندارد، اما ویزه برای بازیکنان و مقامات تیم ملی به شکل ورقی باید ارسال می شد که تا حال این امر تحقق نیافته است.

با اینکه اردوگاه کویت از ماه ها پیش برنامه ریزی شده بود، عدم موفقیت فدراسیون فوتبال افغانستان در کسب ویزای کشور کویت قابل تعجب است. 

اثرات مستقیم این موضوع در دو ساحه است:

اول: نرسیدن بازیکنان مستفر در داخل کشور به کویت باعث می شود تا اردوگاه تمرینی تیم ملی با چند روز تاخیر مواجه شود. قرار بود تیم ملی دو هفته قبل از مسابقه با تاجیکستان به این کشور سفر نماید، اما این اردوگاه دو مرتبه به تعویق افتاد تا اینکه بازیکنان دو روز قبل از مسابقه به دوشنبه رسیدند و جلال شریعتیار حتی در روز مسابقه به تاجکستان رسید. عدم هماهنگی در تیم ملی هم در مسابقه با قرغیزستان و هم در مسابقه با تاجیکستان مشهود بود و چشم های امید به اردوگاه کویت دوخته شده بود تا هماهنگی لازم میان بازیکنان بوجود آید. با این حال، معلوم نیست این اردوگاه چه زمانی با حضور همه بازیکنان آغاز خواهد شد. 

دوم: عدم موفقیت فدراسیون فوتبال در گرفتن ویزا برای تیم ملی از نگاه مالی نیز یک ضربه بزرگ است. به امید اینکه بازیکنان تیم ملی ویزه کویت را دریافت می کنند، تکت پرواز از دوشنبه تا کویت به همه بازیکنان خریده شده بود. با توجه به عدم دریافت ویزا، تکت بازیکنان داخل کشور به کویت لغو و در عوض باید تکت به کابل خریداری شود. سپس بازیکنان باید از کابل به دوبی و بعداً به کویت پرواز نمایند. لغو و خریداری تکت مصارف هنگفتی را می طلبد.

سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال، سید علیرضا آقازاده، مسئول تنظیم ویزا و تکت برای بازیکنان تیم ملی بوده است، اما به نظر می رسد وی در تنظیم امور تیم ملی ناموفق بوده است. 

در کشورهای دیگر، مدیر یا همان منجر تیم مسئول تنظیم تمام امور تیم است، اما در افغانستان پست مدیر تیم به شکل سمبولیک هست و مدیر تیم ملی در امور تیم ملی صلاحیت ندارد. کهولت سن و عدم آشنایی با زبان انگلیسی از عوامل عمده سمبولیک بودن مدیر تیم ملی فوتبال افغانستان است. 

اگر قرار باشد امور تیم ملی فوتبال کشور به همین شکل به پیش برود، امید چندانی برای آماده شدن تیم ملی نباید داشت. به همین شکل، با این سطح آمادگی نباید انتظار چندانی بر قهرمانی افغانستان در مسابقات جام چلنج آسیا داشت. 

با اینکه هر اردوگاه تیم ملی مصارف هنگفتی دارد، عدم مدیریت درست این اردوگاه ها هم به آمادگی تیم ملی ضربه می رساند و هم بودیجه فدراسیون فوتبال کشور را به هدر می دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر