۱۳۹۳/۳/۳

محاسبه صعود و سقوط تیم ها در گروه ب مسابقات جام چلنج


تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در آخرین دیدار گروهی به مصاف لائوس می رود. هم زمان، تیم های فلیپین و ترکمنستان با هم بخت آزمایی می کنند. افغانستان با فلیپین مساوی کرده و ترکمنستان را شکست داده و با 4 امتیاز در صدر جدول است. فلیپین توانسته از افغانستان مساوی بگیرد و لائوس را برده است و با 4 امتیاز تیم دوم جدول است. ترکمنستان لائوس را برده اما به افغانستان باخته است و سه امتیاز دارد. لائوس نیز هر دو مسابقه اش را باخته است و هیچ امتیازی ندارد. 

تا اینجای کار، لائوس از گردونه مسابقات حذف شده و هیچ چانسی برای صعود ندارد. اما سه تیم دیگر نه تنها چانس صعود به مرحله نیمه نهایی را دارند، بلکه حتی می توانند به حیث سرگروه به مرحله بعد صعود کنند. 

سناریوهای مختلف را در زیر مطالعه می کنیم:

افغانستان به حیث سر گروه خواهد شد اگر، 

- لائوس را شکست دهد
- با لائوس مساوی کند و ترکمنستان و فلیپین به تساوی برسند

افغانستان تیم دوم خواهد شد اگر، 

- با لائوس مساوی کند و ترکمنستان بر فلیپین پیروز شود
- با لائوس مساوی کند و فلیپین بر ترکمنستان پیروز شود
- به لائوس ببازد و تیم های ترکمنستان و فلیپین به تساوی برسند

فلیپین سرگروه خواهد شد اگر، 

- در برابر ترکمنستان با بیش از دو گل از گل های افغانستان در برابر لائوس به پیروزی برسد
- در برابر ترکمنستان پیروز شود و افغانستان به لائوس ببازد
- در برابر ترکمنستان به پیروزی برسد و افغانستان با لائوس مساوی کند
با ترکمنستان مساوی کند و افغانستان به لائوس ببازد
با ترکمنستان مساوی کند و افغانستان با لائوس مساوی کند، به شرط اینکه با گل های بیشتر مساوی کنند

فلیپین تیم دوم گروه خواهد شد اگر، 

- بر ترکمنستان پیروز شود و افغانستان بر لائوس غالب گردد
- با ترکمنستان مساوی کند و افغانستان بر لائوس غالب گردد
- با ترکمنستان مساوی کند و افغانستان با لائوس مساوی کند
به ترکمنستان ببازد و افغانستان با تفاوت زیاد به لائوس ببازد

ترکمنستان سرگروه خواهد شد اگر، 

 - بر فلیپین پیروز شود و افغانستان با لائوس مساوی کند
- بر فلیپین پیروز شود و افغانستان به لائوس ببازد

ترکمنستان در گروه دوم خواهد شد اگر، 

- بر فلیپین پیروز شود و افغانستان لائوس را ببرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر