۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مهلت بازیکنان دعوت شده به تیم ملی به پایان رسید، اردوگاه قطر تا نه روز دیگر


امروز آخرین روزی بود که بازیکنان دعوت شده به تیم ملی باید حضور یا عدم حضور خود در تیم ملی را اعلان می کردند. 

فدراسیون فوتبال افغانستان چند روز پیش با ارسال یک ایمیل به 27 بازیکن در خارج از کشور، از آنها خواسته بود تمایل شان برای شرکت در اردوگاه تیم ملی در قطر را ابراز دارند. تا امروز، باید بازیکنان به ایمیل فدراسیون فوتبال پاسخ داده باشند. 

در آن ایمیل، از باشگاه های بازیکنان نیز خواسته شده بود تا بازیکنان افغان را اجازه دهند در اردوگاه قطر اشتراک نمایند.

قرار است تمرینات بازیکنانی که دعوت فدراسیون فوتبال را پذیرفته اند و 16 بازیکنی که از داخل کشور انتخاب شده اند، از تاریخ 10 فبروری در قطر شروع شود. این تمرینات تا 24 فبروری ادامه پیدا می نماید. 

به اساس خبرهای غیر رسمی، بعضی بازیکنان دعوت فدراسیون را نپذیرفته اند و یک تعداد دیگر به سبب مصدومیت یا مکلفیت های باشگاهی نمی توانند در اردوگاه قطر اشتراک نمایند. 

مهمترین بازیکنی که این دعوت را نپذیرفته است، مصطفی امینی است که در لیگ سوم آلمان و در تیم دوم بورسیا دورتموند توپ می زند. داکتر به ذهیب خان محمد نیز که در دنمارک بازی می کند اجازه نداده است تا در این اردوگاه اشتراک نماید، زیر این بازیکن چندی پیش مصدوم شده است. فیصل سخیزاده نیز نمی تواند به سبب مکلفیت های باشگاهی در اردوگاه حضور یابد. به همین ترتیب، باشگاه فیصل شایسته به وی اجازه نداده تا به قطر برود. مدیر باشگاهی که فیصل شایسته در آن بازی می کند قرار بود امروز به فدراسیون فوتبال نامه بنویسد و از عدم حضور شایسته در اردوگاه قطر به فدارسیون فوتبال اطلاع دهد. 

با دریافت پاسخ بازیکنان، فدراسیون فوتبال قادر خواهد بود زمینه سفر بازیکنان را به قطر مساعد سازد. 

در این مرحله لازم است تا فدراسیون فوتبال سابقه حضور بازیکنان دعوت شده را در تیم های ملی دیگر مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که بازیکنان دعوت شده در تیم های ملی دیگر بازی کرده باشند، لازم است از کمیته مربوطه فیفا اجازه حضور آن بازیکنان در تیم ملی افغانستان، اخذ گردد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر