۱۳۹۲/۱۱/۱۸

رده بندی تیم های ملی فوتبال ساحلی اعلان شد، افغانستان وارد رده بندی شده است


تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در رده بندی که جدیداً از سوی وبسایت "فوتبال ساحلی" اعلان شده مقام 73 را کسب کرد. مجموعاً 90 تیم در این رده بندی شامل هستند. افغانستان با 51 امتیاز در قطار فلیپین، عربستان و پورتیکو قرار گرفته که عین امتیاز را دارند. 

تیم اول جهان که روسیه است 5144 امتیاز دارد. 

از 21 کشور آسیائی که تیم فوتبال ساحلی تشکیل داده اند، افغانستان با کشورهای فلیپین و عربستان که امتیاز مشابه دارند در مقام 16 قرار دارد. تنها کشورهای کویت، اندونیزیا و یمن پایین تر از افغانستان در این رده بندی قرار دارند. 

تیم فوتبال ساحلی افغانستان دو سال پیش ساخته شد و این تیم در دو تورمنت آسیائی اشتراک کرده است. 

بیش از نیمی از کشورهای جهان تیم ملی فوتبال ساحلی ندارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر