۱۳۹۲/۱۱/۲۶

افغانستان هم چنان در رده ۱۳۸ فیفا


در آخرین رده بندی فیفا در موقف تیم ملی فوتبال افغانستان هیچ تغییری نیامده است. افغانستان با ۱۸۴ امتیاز هم چنان در رده ۱۳۸ جهان قرار دارد.

در آسیا افغانستان در رده ۲۲ ایستاده است و در  جنوب آسیا هم چنان اول است.

در میان تیم های اشتراک کننده در جام چلنج،  افغانستان بعد از فلیپین، ترکمنستان و  میانمار در رده چهار قرار گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر