۱۳۹۲/۱۱/۱

اشتراک ظاهر اغبر در جلسه شورای المپیک آسیا، تیم کرام الدین کریم بی خبر


 ظاهر اغبر، رئیس پیشین تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، به نمایندگی از افغانستان در جلسه شورای المپیک آسیائی اشتراک کرده است. این در حالی است که وی به اساس یک حکم ریاست جمهوری از این مقام برکنار و به جای وی کرام الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال، مقرر شده است. 

در استعفانامه آقای اغبر نیز اشاره به استعفای وی از مقام ریاست تربیت بدنی شده بود و این نامه هیچ ذکری از استعفا از ریاست کمیته ملی المپیک نکرده بود. با توجه به اینکه ریاست کمیته ملی المپیک یک پست انتخابی است، احتمالاً آقای اغبر هنوز خود را از این مقام مستعفی نمی داند و به همین دلیل نیز در جلسه شورای المپیک آسیایی اشتراک نموده است. 

اما جالب تر این است که تا حال کمیته ملی المپیک خبر گزینش آقای کریم در پست ریاست المپیک را به شورای المپیک آسیائی اطلاع نداده است.

در همین حال، نخستین جلسه اساسنامه کمیته ملی المپیک تحت رهبری کرام الدین کریم رییس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این جلسه که تمامی روسای فدراسیون های المپیک شرکت داشتند، برای نخستین بار اساسنامه المپیک افغانستان، پس از بررسی از سوی هیات رهبری ریاست تربیت بدنی و روسای فدراسیون های المپیکی با اکثریت آرا تصویب شد.

در این نشست روی آمادگی تیم های ورزشی روی اشتراک در 4 رویداد بزرگ ورزشی در سال 2014 برگزار می شود فیصله شد که افغانستان در این 4 رویداد مهم مسابقات المپیک جوانان، مسابقات آسیایی، مسابقات ساحلی تایلند و مسابقات جنوب آسیا اشتارک نمایند.

فوتبال نیز شامل این چهار رویداد ورزشی است، اما اینکه افغانستان در مسابقات فوتبال نیز اشتراک می کند هنوز تصمیمی گرفته نشده است. 

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر