۱۳۹۲/۱۰/۱۵

پایان مسابقات دوستانه در روستاهای غرب ولسوالی انجیل هرات


به تاریخ 12/7/1392 و با همکاری انجمن ناجی  یک جام منتخب بین بیست تیم در ولسوالی انجیل هرات برگزار گردید. بیست تیم در چهار گروه تقسیم شده بودند. 

گروه الف (اتحادبلند شاهی، آرین بشران، اتحاد جوانان اتفاق تلاب، برومند دوغ آباد) 
گروه ب (افغان متحد، پیروزی الوند، استقلال جایه ونقره، اتحاد حبیب خان، سالار) 
گروه ج (یاری مقیم آباد،کوهسار، توحید، وحدت گلابیا،قلعه کریمی)، 
گروه د (پیروزی صوفیان، خواجه محمدسیفی، دوغ آباد، جوانان بلند شاهی، اتفاق حبیب خان) 

در این مسابقات، هرجمعه هشت تیم بازی میکردند که درنتیجه این جام به تاریخ 13/10/1392  درمیدان فوتبال ناجی غرب هرات انجیل جنوب کلنیک روانشان قریه مقیم آباد با صعود تیم های بلند شاهی، دوغ آباد، آرین بشران وقلعه حبیب خان مربوط ولسوالی انجیل به مرحله نیمه نهایی به پایان رسید. 

در نهایت، تیم دوغ آباد مقام اول، تیم بلند شاهی مقام دوم، تیم بشران مقام سوم و تیم قلعه حبیب خان مقام چهارم از آن خود نمودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر