۱۳۹۲/۱۰/۱۶

یوسف کارگر جواز( اَ ) مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب کرد

 
یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، معاون فدراسیون فوتبال افغانستان و کمیشنر مسابقات برتر، روز گذشته مدرک A مربیگری را از کنفدراسیون فوتبال آسیا بدست آورد. 
آقای کارگر تنها چند ماه پیش سند B مربیگری را از کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاجیکستان کسب کرده بود. به نظر می رسد، آقای کارگر به سببی تاجیکستان را انتخاب کرده است تا از نگاه زبانی مشکلی در جریان کورس نداشته باشد.
نظر به وبسایت کنفدراسیون فوتبال آسیا معیارهای ذیل قبل از وارد شدن به کورس جواز A  باید وجود داشته باشد:
1. تصدیقنامه مربیگری B از کنفدراسیون فوتبال آسیا
2. حداقل یک ساله تجربه مربیگری
3. حداقل 80 ساعت مربیگری بالفعل
4. مجوز با اعتبار
به این ترتیب، یوسف کارگر تنها مربی در افغانستان است که سند A مربیگری را دارای می باشد. در کنفدراسیون فوتبال آسیا یک کورس بالاتر نیز وجود دارد که به نام مربیگری حرفه ای یاد می شود و از سال 2017 به بعد، برای مربیان باشگاه های که در مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا شرکت می کنند، ضروری پنداشته می شود. برای این کورس، دانستن زبان انگلیسی حتمی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر