۱۳۹۲/۱۱/۹

پیشنهاد تغییر در مسابقات باشگاهی آسیا، باشگاه های افغانستان در حسرت اشتراک


در پیشنهادات اخیر کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، تغییر در ساختار مسابقات باشگاهی آسیا نیز گنجانده شده است. 

به منظور ساده سازی مسابقات باشگاهی، این کمیته تصمیم گرفته است تا فدراسیون های عضو درجه بندی شوند. این درجه بندی به اساس عملکرد تیم های ملی و باشگاهی آن کشور در جریان چهار سال گذشته در مسابقات آسیایی صورت می گیرد. 30% امتیازات به خاطر عملکرد تیم های ملی و 70% از روی عملکرد باشگاه ها سنجیده می شود. 

 به منظور درجه بندی تیم ها برای مسابقات سال های 2015 و 2016، ارزیابی فدراسیون ها در سال 2014 صورت می گیرد. ارزیابی سال 2016 برای سال های 2017 تا 2020 مورد استفاده است. 

بعد از ارزیابی فدراسیون ها به سه گروه تقسیم می گردند:

گروه اول: تیم های اول تا 24 می توانند تیم های خود را مستقیماً به لیگ قهرمانان آسیا ارسال نمایند. این تیم ها علاوتاً باید جواز باشگاهی، تسهیلات لازم و چندین شرط دیگر را نیز پوره نمایند. 

گروه دوم: فدراسیون هایی که بین 25 تا 32 قرار می گیرند، حق اعزام تیم به مسابقات جام آسیائی را دارند. 

گروه سوم: فدراسیون های 33 تا 47 تنها می توانند تیم های خود را به دو مسابقه رفت و برگشت یا پلی آف برای راهیابی به جام آسیائی اعزام کنند. 

پیشنهاد کمیته مسابقات باید به تصویب کمیته اجرائی نیز برسد. 

قبل بر این، در سطح آسیا سه گروه مسابقات باشگاهی وجود داشت. لیگ قهرمانان آسیا، جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و جام پریزدنت. تیم های پایین آسیایی در جام پریزدنت اشتراک می کردند در حالی که فدراسیون های قوی تر به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و لیگ قهرمانان تیم اعزام می نمودند. 

از افغانستان متاسفانه تا حال هیچ باشگاهی در مسابقات آسیائی اشتراک نکرده است، در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا بارها از افغانستان دعوت نموده است تا یک تیم به جام پریزدنت بفرستد. با این حال، فدراسیون فوتبال افغانستان به علل نامعلومی باشگاه های قهرمان افغانستان را به مسابقات آسیائی معرفی نکرده است.

تحت ساختار پیشنهادی جدید، افغانستان به احتمال خیلی قوی تنها در مرحله پلی آف برای راهیابی به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا می تواند اشتراک نماید. 

حضور باشگاه های افغانستان در مسابقات باشگاهی آسیائی خیلی ضروری است، زیرا با اشتراک در این مسابقات فوتبال باشگاهی در کشور رونق می گیرد. فوتبال باشگاهی اساس تیم های ملی به شمار می رود و جدی نگرفتن اشتراک باشگاه های افغانستان در مسابقات آسیائی به نحوی ضربه زدن به عملکرد تیم ملی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر