۱۳۹۲/۱۱/۶

جام چلنج آسیا تنها امسال برگزار میشود، افغانستان فرصت مسابقه با تیمهای خوب آسیا را پیدا میکند


کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا چارچوب مسابقات میان تیم های ملی و باشگاهی آسیا را تغییر داده است. به اساس فیصله جلسه این کمیته که در مسقط عمان و در حاشیه مسابقات قهرمانی 22 سال آسیا دایر گردید، تصمیم بر این شد تا نحوه راهیابی به جام ملت های آسیا و جام جهانی تغییر نماید. 

در جام ملت های آسیا از سال 2018 به بعد، 24 تیم ملی اشتراک خواهند کرد، در حالی که هم اکنون تنها 16 تیم در این مسابقات بازی می کنند. به این اساس، جام چلنج غیر از امسال دیگر برگزار نخواهد شد و ماه می شاهد آخرین جام چلنج آسیا خواهیم بود. 

برای راهیابی به جام ملت های آسیا و جام جهانی، اکنون تیم ها باید وارد یک دور مسابقات شوند. در آسیا، 47 تیم ملی وجود دارد. نظر به اینکه چند تیم تصمیم به اشتراک در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا می گیرند، مسابقات در سه مرحله انجام می شوند. 

در مرحله اول، تمام تیم ها به هشت گروه تقسیم می شوند. اگر فرض کنیم که در هر گروه 5 تیم قرار گیرند، تیم های که مقام 34 تا 47 را دارند در هفت مسابقه پلی آف با هم روبرو می شوند و تیم های برنده شامل هشت گروه می شوند تا مجموعاً 40 تیم در هشت گروه پنج تیمی تقسیم گردند. 

در مرحله دوم، تیم ها در هر گروه با هم مسابقه می دهند و احتمالاً مسابقات هر گروه توسط یکی از کشور های شامل گروه، میزبانی گردند. تیم های سر گروه و چهار تیم دوم که نتایج بهتری دارند، مستقیماً به مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی صعود می کنند. این 12 تیم هم چنان به جام ملت های آسیا راه پیدا می نمایند. 

برای راهیابی به جام جهانی، 12 تیم احتمالاً در دو گروه 6 تیمی مسابقه می دهند تا تیم های اول و دوم هر گروه به جام جهانی صعود کنند و تیم های سوم هر گروه با هم دو مسابقه پلی آف برگزار کنند. برنده این مسابقه با یک تیم از قاره دیگر دو مسابقه پلی آف دیگر انجام خواهد داد تا تیم برنده به جام جهانی صعود کند. 

در مرحله سوم 24 تیم باقیمانده از مرحله دوم که در گروه خود دوم یا سوم شده اند بار دیگر به شش گروه چهار تیمی تقسیم می شوند.در این مرحله و بعد از ختم مسابقات شش گروه، تیم های که در گروه خود اول و دوم شده اند، به جام ملت های آسیا راه پیدا می نمایند. 

این تغییرات باید به تصویب کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز برسد تا جنبه اجرایی داشته باشد. 

نحوه رده بندی تیم ها به اساس عملکرد تیم های ملی و عملکرد باشگاه های هر کشور در مسابقات آسیائی در چهار سال اخیر، انجام می شود. عملکرد تیم ملی 30% و عملکرد باشگاه ها در مسابقات آسیایی 70% ارزش خواهند داشت.

در چارچوب مسابقات فعلی، تیم ملی افغانستان تنها حق اشتراک در مسابقات مقدماتی جام چلنج و و مرحله اول مقدماتی جام جهانی را دارد. در این مسابقات، تیم های درجه سوم آسیا اشتراک می کنند و به همین دلیل تیم ملی افغانستان سالهاست با تیم های قوی آسیائی مسابقه ای انجام نداده است. 

در ساختار جدید، تیم افغانستان به سبب اینکه باشگاه های افغانستان در مسابقات آسیائی بازی نمی کنند، امتیاز کمی خواهد گرفت و باید از پایین ترین مرحله آغاز نماید. اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مرحله دوم، هشت گروه پنج تیمی را در نظر بگیرد، افغانستان لازم نیست در مسابقات پلی آف اشتراک کند، اما اگر هشت گروه چهار تیمی ساخته شود، تیم ملی افغانستان مجبور است در مسابقات پلی آف اشتراک کند تا در صورت پیروزی به مرحله گروهی راه پیدا نماید.

تحت ساختار پیشنهاد شده، تیم های درجه اول و درجه دوم سود خواهند برد، زیرا می توانند تعداد بیشتری مسابقه انجام دهند و با تیم های بهتری روبرو شوند. اما تیم های که درجه سوم هستند، تنها چانس حضور در دو مسابقه پلی آف را دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر