۱۳۹۲/۹/۲۳

اشتراک علی عسکر لعلی در کورس مدرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا


علی عسکر لعلی، مدرس فیفا، اجازه یافت در کورس مدرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز حضور یابد. این کورس که دو هفته در کویت دوام خواهد یافت فارغین را قادر می سازد تا در کشورهای آسیائی نیز به تدریس بپردازند. بعد از کسب جواز موفقیت از این کورس، آقای لعلی باید دو دوره به حیث کمک مدرس جوازنامه سی مربیگری اشتراک نماید و بعد از آن وی می تواند کورسهای مربگیری درجه سی را تدریس نماید. 

علی عسکر لعلی قبلاً در فدراسیون فوتبال آلمان آموزش دیده بود و جواز فیفا را نیز داشت، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا در برابر تدریس آقای لعلی مشکل تراشی می نمود. 

بر علاوه علی عسکر لعلی، 11 مدرس دیگر نیز در این کورس حضور دارند و هم زمان با آن، کورس مربیگری سی نیز تدریس می شود که یک تعداد دروس آن توسط همین 11 مدرس انجام می شود. 

فوتبال افغانستان به شدت به مربی های بیشتر نیاز دارد و وجود مدرسین مربیگری می تواند کمک بزرگی به فوتبال کشور باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر