۱۳۹۴/۱/۲۳

اتهام دخالت در امور فدراسیون فوتبال به دولت؛ فدراسیون باید سیستم شفاف ایجاد کند


چندی قبل نماینده فیفا، شاجی پراباکان، که برای افتتاح پروژه های فیفا به کابل آمده بود هشدار داد که دخالت حکومت در امور فدراسیون فوتبال افغانستان، باعث تعلیق فوتبال افغانستان گردد. 

قبل بر این، هیچ گزارشی مبنی بر دخالت نمایندگان دولت در امور این فدراسیون نشر نشده است. تنها هفته پیش، دبیر کل فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است "چند روزی است که هیأتی حکومتی برای بررسی فدراسیون فوتبال به اینجا آمده است و این بررسی مخالف اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان و فیفا است اگر این روند ادامه داشته باشد ممکن است فوتبال ما به حالت تعلیق درآید که این بزرگترین صدمه بر پیکر افتخارات فوتبال افغانستان خواهد بود".

نماینده فیفا گفته است که هیچ حکومتی حق دخالت در امور فدراسیون فوتبال آن کشور را ندارد. 

با این حال، عبدالحمید مرادی که عضو هیاتی است که خواستار بررسی امور فدراسیون فوتبال شده به طلوع نیوز گفته است که حکومت در امور فوتبال دخالتی ندارد و بالعکس از فوتبال کشور حمایت می کند. 

به نظر می رسد بعد از جار و جنجال ها میان ریاست تربیت بدنی که توسط کرام الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال اداره می شد، و کمیته ملی المپیک، موضوع شفافیت در نهادهای ورزشی مطرح شده است. در اختلاف میان این دو نهاد، هر دو نهاد اتهام فساد را به طرف مقابل وارد می کردند و روی همین ملحوظ بود که وظیفه رئیس تربیت بدنی به تعلیق در آمد تا تحقیق در این مورد کامل گردد. 

چند ماه قبل، روزنامه ساندی تایمز انگلستان هم اتهام فساد را به فدراسیون فوتبال افغانستان زد و ادعا کرد که رئیس این فدراسیون در برابر پول به محمد بن همام رئیس اسبق کنفدراسیون فوتبال آسیا رای داده است. 

ادعای فساد در پروژه های که تمویل کننده آنها فیفا است نیز مطرح گردیده است. 

هر چند نظر به اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال حکومت ها حق ندارند در امور فدراسیون های ملی فوتبال مداخله کنند و چنین مداخله ای می تواند منجر به تعلیق فوتبال آن کشور گردد، اما فدراسیون فوتبال کشور با توجه به حساسیت های موضوع باید شفاف تر عمل نماید. 

توقع دولت و مردم این است که یک سیستم شفاف در فدراسیون فوتبال وجود دارد و وجوهی که از فیفا، دولت و سایر نهادها به فدراسیون فوتبال سپرده می شود، به شکل احسن و با حسابدهی کامل به مصرف می رسد. 

فدراسیون فوتبال افغانستان تا اکنون هیچ معلوماتی در مورد بودجه و مصارف خود نشر نکرده است. حتی اساسنامه این فدراسیون به شکل مرموز نگهداری می شود و کسی نمی داند سیستم اداری این نهاد به چه شکل کار می کند. 

اگر فدراسیون فوتبال افغانستان می خواهد مورد بازپرسی قرار نگیرد و دخالت در امور این نهاد مداخله نکند، لازم است ایجاد سیستم شفاف را روی دست بگیرد. تنها نشر یک تفاهمنامه عمومی با شرکت همل تکافو نمی کند، بلکه گزارش های مالی فدراسیون فوتبال باید در معرض عموم قرار گیرد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر