۱۳۹۴/۱/۲۳

احمد ضمیر، بازیکن 16 سال افغان که در النصر بازی می کند


احمد ضمیر، بازیکن 16 ساله افغان، ر النصر امارات متحده عربی توپ می زند. 

احمد ضمیر اصلاً از کابل است و مدتی در تیم جوانان الاهلی نیز بازی کرده است. 

چندی پیش که یک تعداد مربیان افغانستان برای یک دوره آموزی در دوبی به سر می بردند عملکرد احمد ضمیر را مشاهده کرده اند. 

افغانستان امسال در مسابقات 16 سال و 19 سال آسیا اشتراک می کند و کشف استعدادهای جوان از سراسر دنیا باید در اجندای کاری مربیان تیم های پایه افغانستان باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر