۱۳۹۳/۱/۹

سقوط شش پله ای تیم ملی بانوان افغانستان در رده بندی فیفا


در رده بندی فیفا برای تیم های فوتبال بانوان، تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان با 6 پله سقوط در مقام 114 جهان قرار دارد. 

تیم ملی بانوان با 899 امتیاز در سطح آسیا بعد از پاکستان در مقام 29 قرار دارد. در آسیا تنها 36 کشور تیم ملی بانوان دارند و یک تعداد آنها به اندازه کافی مسابقات انجام نداده اند. در نتیجه، تنها 32 تیم در بخش اصلی رده بندی فیفا قرار دارند. 

در رده بندی این ماه تیم ملی بانوان از امتیازات این تیم کم نشده است، اما باز هم رشد دیگر تیم ها باعث سقوط شش پله ای افغانستان شده است. 

رده بندی تیم های بانوان جهان هر سه ماه یک مرتبه اعلان می شود. 

تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بعد از مسابقات جنوب آسیا در ماه اکتوبر 2012 هیچ مسابقه ای نداشته است. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در آخر این سال میلادی در شهر لاهور در مسابقات جنوب آسیا اشتراک می نماید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر