۱۳۹۳/۱/۹

برنامه مربیگری فوتبال پایه در هرات نیز ارائه شد


برنامه آموزش مربیگری فوتبال پایه در هرات نیز برگزار شد. 

این برنامه توسط علی عسکر لعلی، مدرس فیفا و فدراسیون فوتبال آلمان، تدریس می گردد و کمیته جوانان فدراسیون فوتبال هرات وظیفه تسهیل کننده را داشته است. 

در این برنامه به تعداد 44 مربی حضور داشتند و طی سه روز اصول اساسی مربیگری فوتبال پایه را آموختند. حضور مربیان بانو نیز در این برنامه قابل ملاحظه بوده است. 

در روز چهار، جشنواره فوتبال پایه نیز در ورزشگاه فوتبال شهر هرات با حضور صدها طفل زیر 12 سال برگزار گردیده است.

فدراسیون فوتبال افغانستان از دو سال به این طرف برنامه های متعدد تدریس مربیگری فوتبال پایه را روی دست گرفته است و در چندین ولایت این برنامه را تطبیق کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر