۱۳۹۲/۱۲/۲۷

رفتار غیر ورزشی در مسابقات فوتسال کابل


در یک مسابقه فوتسال در کابل، مسئولین یکی از تیم ها بالای مقامات تیم حریف و خبرنگاران حمله کرده اند. 

مسئولین تیم صدیقی بعد از شکست از تیم ستاره آزادی دست به حمله فزیکی و لفظی زدند. آنها بر علاوه اینکه به مقامات تیم ستاره آزادی دشنام می دادند، بالای خبرنگاران نیز که این صحنه ها را ثبت می نمودند، نیز حمله لفظی انجام دادند. 

چنین رفتار باید توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مورد غور و بررسی قرار بگیرد و در صورت ثبوت رفتار غیر ورزشی، تیم صدیقی و مقامات آن جریمه و محروم شوند. 

تکرار چنین رفتارهای غیر ورزشی بر وضعیت کلی فوتبال تاثیر سوء داشته و می تواند تیم های دیگر را عبرت بد بدهد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال افغانستان در این مورد هنوز تصمیم نگرفته است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر