۱۳۹۴/۳/۵

میلاد سالم از اوسنابروک جدا شدسالم که تنها یک فصل پیش از تیم الوسبرگ به تیم اوسنابروک پیوسته بود آخر فصل را با مصدومیت سپری کرد. او هنوز هم مصدوم است و تا آخر جون وقت نیاز دارد تا به فوتبال برگردد.

هدف بعدی میلاد سالم معلوم نیست هر چند او اذعان کرده که با یک تیم جدید قرارداد خواهد بست.

الوسبرگ و اوسنابروک هر دو تیم در لیگ سوم آلمان بازی می کردند هر چند الوسبرگ به لیگ چهارم سقوط کرد. اوسنابروک در آخر فصل امسال موقف خود در لیگ سوم را حفظ کرده است.

میلاد سالم یک بازیکن خط میانی است و اخیراً پذیرفته است بار دیگر در ترکیب شیران خراسان قرار گیرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر