۱۳۹۴/۲/۲۸

بازیکنان تیم سیمرغ البرز انتخاب شدندهفته گذشته بازیکنان تیم سیمرغ البرز در حوزه شمال انتخاب گردیدند. مجموعاْ ۲۶ بازیکن در این ترکیب قرار دارند و قبل از شروع مسابقات ۵ تن از این بازیکنان از ترکیب حذف خواهند شد. 

لیست بازیکنان قرار ذیل است:

دروازه بان ها:

1- جمال فاریاب . 2-رحیم جوزجان . 

دفاع: 3 بریالی صافی بلخ. 4-حسین رضا اکبری بلخ 5-اسدالله حمیدی بلخ 6-نسیم مرادی فاریاب. 7-قیسو جوزجان. 8-سمرالدین صنایی بلخ. 9-ظریف امیری بلخ 

مرکز:

10-مصطفی رضایی بلخ. 11-ایمل محمودی بلخ. 12-رومان صادقی سرپل. 13-عبید الله حبیبی بلخ. 14-غدیر توانا جوزجان. 15-رحمت بلخ . 16-احسان الحق جوزجان. 17-فیاض عزیزی جوزجان. 18-مجتبی سرپل. 19-امید خطیب زاده سرپل. 20-احمد فاریاب. 

خط حمله: 
21-منیرالحق ندیم بلخ. 22-تیمور فاریاب بلخ 23-ولید طیب بلخ. 24-ویس الدین احمدی بلخ. 25-حشمت سمنگان. 26فرهاد فاریاب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر