۱۳۹۳/۱۲/۱۴

فدراسیون افغانستان زهره مهدی را کاندید ساخت


فدراسیون فوتبال افغانستان زهره مهدی را به حیث کاندید پست عضو بانوی کمیته اجرائیه کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده است. پنج بانو عضویت این کمیته را دارند و هر زون حق دارد یک بانو را به این کمیته معرفی کند. در نشست ماه قبل اعضای اتحادیه فوتبال مرکز آسیا تصمیم به این شد که این پست به یک بانو از افغانستان تعلق گیرد. 

در مورد زهره مهدی معلومات چندانی وجود ندارد و به نظر نمی رسد وی یک چهره مهم در فوتبال کشور باشد. 

به همین شکل، علی کفاشیان از زون مرکزی به مقام معاونیت کنفدراسیون فوتبال آسیا کاندید شده است.

سردار رحمت الله اف نیز از زون مرکز آسیا به مقام عضویت کمیته اجرایوی کاندید شده است. وی از ازبکستان است.

در حالی که در اکثر موارد، هر زون یک کاندید معرفی کرده است از زون جنوب آسیا به معاونیت و عضویت بورد اجرایوی چند کاندید معرفی شده که خود نشانگر رقابت هند و پاکستان نیز هست.

در این انتخابات، بر علاوه پست های بالا، ریاست کنفدراسیون و سهمیه آسیا در پست های اجرایوی فیفا نیز به رای گذاشته می شود. شیخ سلمان تنها کاندید ریاست کنفدراسیون است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر