۱۳۹۳/۱۲/۲

اولین جلسه فدراسیون فوتبال مرکز آسیا برگزار شد


اعضای فدراسیون فوتبال آسیای میانه هفته گذشته در کویت نشست داشتند. 

در این نشست روی اساسنامه، لوگو، مقرره و پست های این فدراسیون منطقوی و نمایندگی از این فدراسیون در کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گیری شد. 

در این میان، ایران از همه بیشتر فایده برده است و رئیس فدراسیون فوتبال ایران، علی کفاشیان، به نمایندگی از فدراسیون فوتبال آسیای میانه، به حیث معاون کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده است. 

به همین شکل، ازبکستان از آمادگی این کشور برای میزبانی محل دفتر فدراسیون فوتبال آسیای میانه خبر داد و این پیشنهاد مورد تائید دیگر اعضا قرار گرفت. رئیس فدراسیون فوتبال ازبکستان، آقای عثمانوف، رئیس این فدراسیون جدید التاسیس است و مقام دبیر کلی این فدراسیون نیز به فدراسیون ازبکستان تعلق گرفته است. عثمانوف عضو اجرائیه کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز خواهد بود. 

معاونیت فدراسیون فوتبال آسیا با رستم امام علی،  رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان است و سید علیرضا آقازاده، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان، نیز معاون دبیر کل و مسئول امور بین المللی فدراسیون فوتبال آسیای میانه انتخاب شده اند.
کرام الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، نیز به حیث عضو اجرائیه فدراسیون فوتبال مرکز آسیا خواهد بود. افغانستان یک بانو را به حیث عضو بانو در کمیته اجرائیه نیز معرفی خواهد کرد. 

روسای فدراسیون های فوتبال قرغیزستان و ترکمنستان به حیث اعضای بورد فدراسیون فوتبال مرکز آسیا انتخاب شده اند.
فدراسیون فوتبال آسیای میانه به پیشنهاد افغانستان و ایران تشکیل شده است و کشورهای افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان در آن عضویت دارند. 

هنوز معلوم نیست که آیا این فدراسیون مسابقات میان تیم های ملی و رده سنی را نیز راه اندازی خواهد کرد یا نه.
افغانستان تا همین اواخر عضویت فدراسیون فوتبال جنوب آسیا را داشت و ایران نیز عضو فدراسیون فوتبال غرب آسیا بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر