۱۳۹۳/۵/۱۴

تمرینات تیم ملی بانوان در کابل آغاز شد


تمرینات تیم ملی بانوان در کابل آغاز شد.

هدف این تمرینات آماده سازی تیم ملی بانوان به مسابقات قهرمانی بانوان جنوب آسیا عنوان شده است. مسابقات قهرمانی بانوان جنوب آسیا در ماه نوامبر در شهر لاهور پاکستان انجام می شود. 

در مسابقات قبلی جنوب آسیا، بانوان افغان که در اروپا و آمریکا اقامت دارند نقش اساسی در مسابقات افغانستان داشتند. هنوز معلوم نیست به چه تعداد بازیکن از خارج از کشور در ترکیب تیم ملی بانوان در مسابقات امسال بانوان جنوب آسیا قرار می گیرند.

با این که فدراسیون فوتبال افغانستان از جمله بنیان گذاران فدراسیون فوتبال مرکز آسیاست، اما به سبب اینکه این فدراسیون هنوز به شکل رسمی به کار خویش آغاز نکرده، تا شروع به کار این فدراسیون و راه اندازی مسابقات مرکز آسیا، فدراسیون فوتبال افغانستان به اعزام تیم به جنوب آسیا ادامه می دهد. به همین علت، تیم ملی فوتبال کشور نیز سال آینده از عنوان قهرمانی خویش در جنوب آسیا دفاع خواهد کرد. 

در همین حال، تمرینات تیم 17 سال بانوان نیز آغاز شده است. تیم 17 سال، از 25 سپتمبر تا 10 اکتوبر در مسابقات جام سوبروتو در کشور هندوستان اشتراک می نماید. سال گذشته نیز تیم 17 سال افغانستان در این مسابقات اشتراک کرد و در دو مسابقه برنده و در دو مسابقه دیگر بازنده شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر