۱۳۹۳/۷/۱۷

حسین صالح دایرکتر تخنیک فدراسیون فوتبال تعیین شد


فدراسیون فوتبال افغانستان حسین صالح را به حیث دایرکتر تخنیک این نهاد تعیین نموده است. 

حسین صالح از کشور ایران است و دارای سند مربیگری الف آسیاست. او هم چنین در سالهای اخیر مصروف تدریس کورسهای مربیگری در ایران بوده است. وی تیم ملی 14 سال ایران را نیز مربیگری کرده است. 

وظیفه حسین صالح پیشبرد امور تخنیکی فدراسیون فوتبال است. قبل بر این، طاهر رئوفی این مسئولیت را به عهده داشته است. 

حسین صالح دارای تجربه زیادی بوده و فارسی زبان بودن او نیز در ایجاد هماهنگی و تماس با سایر کارمندان و مقامات فدراسیون کمک می کند. 

این یک اقدام بجا و مناسب برای معیاری ساختن امور فدراسیون فوتبال کشور است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر