۱۳۹۳/۸/۶

برگزاری کورس مدرسین فوتبال پایه در کابل


اولین کلاس آموزش مدرسین فوتبال پایه در فدراسیون فوتبال دایر شد.

مربیان فوتبال پایه افغانستان در اولین کلاس آموزشی این بخش از فوتبال کشور گردهم آمدند تا بتوانند با فراگیری جدید روش ها، به تقویت فوتبال در بخش نونهالان بپردازند.

بیست مربی از هشت زون کشور در اولین کورس آموزش مدرسین فوتبال پایه حضور پیدا کردند تا بتوانند پس از گذراندن جدیدترین روش ها و تاکتیک های علم مربیگری فوتبال، گام های موثری برای رشد فوتبال پایه افغانستان بردارند.
علی عسکر لعلی مدرس این کلاس می گوید که تدویر چنین آموزشگاه هایی می تواند در راستای رشد فوتبال افغانستان سهم قابل توجهی داشته باشد ودر عین حال تضمین کننده فوتبال ملی کشور در آینده ای نزدیک باشد.

حسین صالح مشاور تخنیکی فدارسیون فوتبال ضمن اشاره به این نکته، از برنامه های فدراسیون فوتبال برای تقویت فوتبال پایه به گونه اصولی نیز سخن گفت.

منبع: فدراسیون فوتبال افغانستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر