۱۳۹۳/۷/۲۵

سازمان دهندگان مسابقات برتر از سوی مجلس نمایندگان تقدیر شدند


تقدیر مجلس نمایندگان از سازمان دهندگان مسابقات برتر

کمیسیون صحت، جوانان و ورزش مجلس نمایندگان روز گذشته از سازمان دهندگان مسابقات برتر تقدیر کرد. رئیس این کمیسیون ایجاد مسابقات برتر را در رشد فوتبال کشور مهم دانست.

در این محفل، در کنار مقامات فدراسیون فوتبال، مسئولین موبی گروپ نیز که تطبیق کننده پروژه مسابقات برتر است، حضور داشتند.

مسابقات برتر چند هفته پیش سومین فصل خود را پشت سر گذاشت. با این حال، بعد از گذشت سه سال، این مسابقات هنوز به لیگ بدل نشده اند و تیم های اشتراک کننده از میان بازیکنان باشگاه ها تشکیل می شوند. بعد از ختم مسابقات، تیم ها از میان می روند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر