۱۳۹۳/۳/۱۷

سنگ تهداب جمنازیوم فوتبال در کابل گذاشته شد، ولایات هم چنان محروم


سنگ تهداب یک جمنازیوم فوتسال در محوطه فدراسیون فوتبال افغانستان گذاشته شد. 

فدراسیون فوتبال گزارش داده است این جمنازیوم با معیارهای جدید ساخته می شود. 

بودیجه این پروژه را فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا پرداخت می نماید. 

فیفا از چند سال پیش چندین پروژه از جمله ساخت ورزشگاه فوتبال فدراسیون فوتبال را که دارای چمن مصنوعی است و ساختمان فدراسیون فوتبال را تمویل کرده است. این در حالی است که هیچ یک از پروژه های فیفا به ولایات افغانستان تخصیص نیافته است. 

انتظار می رفت این بار پروژه فیفا در یکی از ولایات کشور به اجرا در آید، اما دیده می شود فدراسیون فوتبال هنوز قانع نشده است تا پروژه های انکشافی را به ولایات نیز اختصاص دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر