۱۳۹۳/۴/۱۹

جام رمضان دنبال شد
نتایج مسابقات برگزار شده شب گذشته (18/ 04/ 1393) در مسابقات فوتسال جام رمضان.

ورثه شهدا 2 ــــ 4 امید افغان

پارسا 2 ـــــ 2 آمو

کابل چهاردهی 3 ـــــ 2 ورثه شهدا

س ستاره گان 8 ـــــ 0 پارسا

کابل چهاردهی 3 ـــــ 3 امید افغان

س ستاره گان 15 ـــــ 0 آمو

نوت: به دلیل تاخیر در تکمیل فرمهای راجستریشن و در خواست خود مسوولین تیمها‌ٔ‌‌ ی گروه 27 و 28 برای هر تیم دو مسابقه در یک شب نظر گرفته شد.

به همین شکل امشب مسابقات زیر برگزار می گردد:

 میلاد کابل ____ جوانان پیروز

جوانان خورشید ____ اردو

کهکشان ____ میبا

تاماس ____ ج قول آب چکان

سعادت ____ ستاره گان کارته مامورین

متحد چهاردهی ____ توحید

منبع: صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر