۱۳۹۳/۱۰/۱۰

ناکامی گسترده اشتراک کنندگان کورس داوری فیفا


منابع آگاه خبر داده اند که از میان 36 اشتراک کننده در کورس داوری Elite فیفا که در کابل دایر گردیده بود، تنها 7 تن کامیاب شده اند. 

حلیم آقا شیرزاد، علی حسین جعفری، رضا محمدی، شریف سروری و خسرو از کابل، رامین نظری از هرات و نصیر احمد از کندز تنها اشتراک کنندگانی هستند که نمره کامیابی اخذ نموده و سایر اشتراک کنندگان نتوانسته اند نمره کامیابی اخذ نمایند. 

قابل یاد آوری است که برای سایر اشتراک کنندگان نیز نشان تشویقی توزیع شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر