۱۳۹۳/۸/۱۵

اتهامات فساد در فدراسیون نپال بررسی می شود، آیا نوبت به افغانستان نیز می رسد؟


رئیس فدراسیون فوتبال نپال به قانون احترام گذاشت. 

در چند ماه اخیر، اتهامات متعدد فساد علیه گانش تاپا، رئیس فدراسیون فوتبال نپال، مطرح شده است و چند مقام این فدراسیون خواستار تحقیق در مورد این اتهامات شده اند. از جمله اتهامات، اتهام اخذ رشوه از محمد بن همام، رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیاست، که بعد از یک قضیه فساد قبل از انتخابات ریاست فیفا، از همه امور مربتط به فوتبال به شکل مادام العمر محروم گردید. 

بعد از اتهامات وارده، کمیته رفتار حرفه ای فیفا از رئیس فدراسیون فوتبال نپال خواسته است سر از 4 نوامبر برای 120 روز از حضور در هر گونه فعالیت مرتبط به فوتبال دور باشد تا تحقیقات در این زمینه تکمیل گردد. گانش تاپا به این دستور احترام گذاشته و گفته است که در این مدت از هر گونه فعالیت فوتبالی دور خواهد بود. 

در همین حال، کمیته تحقیق پارلمان این کشور نیز مصروف انجام تحقیقات مستقل در این زمینه است. 

اهمیت این موضوع برای فوتبال در مشابهت اتهامات وارده به مقامات فوتبال است. 

چندی پیش روزنامه ساندی تایمز، چاپ انگلستان فاش کرد که محمد بن همام، رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا، برای انتخاب مجددش به حیث رئیس این کنفدراسیون، به چندین مقام از فدراسیون های مختلف آسیا رشوه پرداخت کرده است. این روزنامه نوشت که کرام الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، نیز در حدود 40 هزار دالر آمریکایی از وی دریافت کرده تا در انتخابات به وی رای دهد. چندین هزار دالر دیگر نیز سپش از حساب شرکت مربوط به برادر محمد بن همام به حساب کرام الدین کریم واریز شده است. 

علاوتاً، اتهامات فساد به سید علیرضا آقازاده، دبیر کل فدراسیون فوتبال نیز مطرح شده است. وی متهم است که از یک شرکت قراردادی ساخت تعمیر فدراسیون فوتبال را به عهده دارد، در حدود 48 هزار دالر آمریکایی رشوه دریافت کرده است. 

فدراسیون فوتبال هر دو اتهام را رد کرده است، اما در این زمینه هیچ تحقیقی انجام نشده است. 

فوتبال برای مردم افغانستان یک روزنه امید و آرزوست و نباید با فساد آغشته گردد. اگر مقامات که مورد اتهام قرار گرفته اند نمی خواهند شک و شبهه از فوتبال کشور بر طرف گردد، باید هر چه زودتر در موارد فوق به مردم افغانستان توضیح دهند. ضرب المثل عامی هست که می گوید "آنرا که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است". مقامات فدراسیون فوتبال نیز که مدعی هر گونه فساد در فدراسیون هستند نباید از تحقیقات در این مورد هراسان باشند، بلکه باید با این گونه تحقیقات همکاری نیز بنمایند. 

اداره عالی تفتیش و کمیسیون های مرتبط به شورای ملی نیز باید در این مورد اقدام کرده و موضوع را تحقیق نمایند.

اگر وضعیت به همین شکل مبهم باقی بماند، احتمال دخالت فیفا در این مورد وجود دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر