۱۳۹۳/۸/۱۲

نمایندگان باشگاهی هفت حوزه برای مسابقات قهرمانان افغانستان مشخص شدند

مسابقات مقدماتی جام قهرمانان زونهای افغانستان به جز حوزه جنوب غرب، در سایر حوزه ها تکمیل شده است و تیم های اشتراک کننده از هفت حوزه تشخیص شده اند. 

بیگ بیر با قهرمانی در لیگ برتر کابل مسابقه شهر کابل است. در زون مرکز تیم پیمان کاپیسا قهرمان شده است. شاهین کندوز نیز نماینده حوزه شمال شرق است. 

در زون شرق، پیداگوژی ننگرهار و در زون شمال، استقلال فاریاب در مسابقات جام قهرمانان اشتراک می کنند. 

آزادی غزنی از حوزه جنوب شرق و استقلال هرات از حوزه غرب نمایندگی می کنند. 

در زون جنوب غرب، هنوز نتیجه نهایی معلوم نشده است. با اینکه نماینده هلمند به مسابقه نهایی راه یافته است، اما نماینده قندهار مدعی است که تیم هلمند از بازیکن غیر قانونی استفاده کرده است و نتیجه مسابقه این دو تیم باید به نفع نماینده قندهار اعلان شود. 

مسابقات قهرمانان زونها مدتی بعد در کابل انجام می شوند. 

این مسابقات تنها مسابقات باشگاهی در سراسر افغانستان است و تیم قهرمان قابلیت نمایندگی از باشگاه های افغانستان در مسابقات آسیائی را دارد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر